Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± ze ¶rodków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Menu

 

 

AKTYWNI DZI¦ - WYGRYWAJˇ JUTRO. CYKL ZAJĘĆ NIEFORMALNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH GMINY PAŁECZNICA

Europejski Fundusz Społeczny

Podsumowanie projektu. Projekt z perspektywy dwóch lat.

Spotkanie podsumowuj±ce. << Foto >> << Pokaz slajdów >>
Koło zainteresowań "CZYTUSIE". <<<pobierz>>>
Koło zainteresowań "KONIK MAŁOPOLSKI". <<<pobierz>>>
Koło zainteresowań "BADACZE I OBSERWATORZY". <<<pobierz>>>
Koło zainteresowań "MATEMATYKA JEST WSZĘDZIE". <<<pobierz>>>
Koło zainteresowań "ENTEREK". <<<pobierz>>>
Gimnastyk korekcyjno - kompensacyjna. <<<pobierz>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>> Poprzednia 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , 15,  16, , 17, 18, 19, 20    >>>