Strona główna

Z E S P Ó Ł   S Z K Ó Ł   W  I B R A M O W I C A C H

Aktualności

 Najważniejsze dokumenty Szkolne

Zarządzenia i Komunikaty Dyrektora Szkoły
Regulamin Pracy w Zespole Szkół w Ibramowicach. >>> otwórz>>>
Statut Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ibramowicach> otwórz  Zarządzenie NR 6/2009/2010>>> czytaj  
Szkolny System Oceniania w SP w Ibramowicach. >>> pobierz >>> Zarządzenie NR 1/2010/2011. >>> czytaj >>
System Oceniania uczniów w kl.  I - III S. P. >>> pobierz>>> Zarządzenie NR 2/2010/2011. >>> czytaj >>>
Ocenianie zachowania uczniów klas IV-VI S. P. >>  pobierz >> Zarządzenie NR 3/2010/2011. >>> czytaj >>>
Statut Publicznego Gimnazjum w Ibramowicach. >>> otwórz >>> Szkolny Zestawy Programów Nauczania.   Kliknij      TUTAJ 
Szkolny System Oceniania w Gimnazjum. >>> pobierz >>> Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych. >>> więcej >>>
Ocenianie zachowania uczniów Gimnazjum>>>  pobierz >>> UWAGA !!!     STOP DOPALACZOM      UWAGA!!!. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego. >>> więcej >>>
Regulamin Rady Pedagogicznej przy SP. >>> pobierz>>>>
Regulamin Samorządu Uczniowskiego. >>> pobierz>>>>
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. >>>pobierz>>>
Regulamin Rady Rodziców. >>> pobierz>>>>
Regulamin Świetlicy Szkolnej >>> pobierz>>>>
Regulamin Biblioteki Szkolnej >>> pobierz >>>
Program Wychowawczy szkoły. >>> więcej >>>
Program Profilaktyki szkoły. >>> więcej >>>
Dyrekcja
Nauczyciele
Uczniowie
Punkty Przedszkolne
Wydarzenia
Konkursy
Sukcesy
Dla nauczycieli
Prawo w szkole
Rekrutacja
Galeria uczniowska
Realizowane projekty
Kronika
Ciekawe linki
Kontakt
Archiwum 2008/2009