ZESPÓŁ SZKÓŁ W IBRAMOWICACH

   Menu

   

 

 


 

 KRONIKA

Zapraszamy do zapoznania się z Kroniką naszej szkoły. Zamieszczamy w niej fotografie oryginalnych stron dokumentu oraz "rozszyfrowane" już fragmenty, jako że część tekstu jest nieczytelna. 

Podzieliliśmy kronikę na kilka rozdziałów: 

"Najstarsze zapiski z naszej kroniki", 

"Lata 1914 - 1918", 

"Zapiski kierownika szkoły z lat 1926 - 1934",  

"Lata od 1935 do wybuchu II wojny światowej".

Dokument ten stanowi dla nas cenne źródło historyczne, z którego można wiele dowiedzieć się na temat historii naszego regionu.

OTWÓRZ KRONIKĘ