Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zespół projektowy Projektu "Aktywni dziś - wygrywają jutro. Cykl zajęć nieformalnych w Szkołach Podstawowych Gminy Pałecznica".

W dniu 14 luty 2011 w Zespole Szkół w Ibramowicach odbyło się spotkanie zespołu projektowego realizującego zadania w Projekcie "Aktywni dziś - wygrywają jutro. Cykl zajęć nieformalnych w Szkołach Podstawowych Gminy Pałecznica". Spotkanie prowadził Koordynator Projektu Pani mgr Beata Ptak. W czasie spotkania szczegółowo omówiono poszczególne zadania wynikające z harmonogramu projektu oraz ustalono zasady współpracy i wymiany informacji pomiędzy członkami zespołu projektowego. Poniżej przedstawiamy skład zespołu oraz przydział zadań w ramach Projektu:

Lp

Imię i nazwisko realizowane zadanie
1 Beata Ptak Koordynator projektu
2 Jacek Ptak Asystent Koordynatora projektu
3 Dorota Bucka zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z zakresu edukacji polonistycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Ibramowicach.
4 Katarzyna Duran zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z zakresu edukacji matematycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Ibramowicach.
5 Małgorzata Wołek zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w Szkole Filialnej w Nadzowie.
6 Krystyna Sajdak zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w Szkole Filialnej w Czuszowie.
7 Jolanta Dąbek zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w Szkole Podstawowej w Winiarach.
8 Bożena Depta zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z zakresu edukacji polonistycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy.
9 Dorota Kurczych zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z zakresu edukacji matematycznej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy.
10 Marta Majka zajęcia koła czytelniczego "Czytusie" w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Ibramowicach.
11 Barbara Chorążek zajęcia koła plastycznego "Oczarowani sztuką" w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Ibramowicach i w Pałecznicy.
12 Katarzyna Miśków zajęcia koła artystycznego "Konik Małopolski" w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Ibramowicach.
13 Romana Dąbrowska zajęcia koła matematycznego "Matematyka jest wszędzie" w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Ibramowicach.
14 Anna Drozdowska zajęcia koła przyrodniczego "Badacze i obserwatorzy" w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Ibramowicach.
15 Marzena Pączkowska zajęcia koła informatycznego "Enterek" w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Ibramowicach.
16 Iwona Wójcik zajęcia koła czytelniczego "Czytusie" w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy.
17 Urszula Gałek zajęcia koła artystycznego "Konik Małopolski" w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy.
18 Walter Dorman zajęcia koła informatycznego "Enterek" w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy.
19 Katarzyna Gąsiorek zajęcia koła przyrodniczego "Badacze i obserwatorzy" w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy.
20 Aneta Walczak zajęcia koła matematycznego "Matematyka jest wszędzie" w  Samorządowej Szkole Podstawowej w Pałecznicy.
21 Zbigniew Skrzypczyk doradztwo pedagogiczne
22 Aleksandra Kahan poradnictwo psychologiczne
23 Wioletta Kocel poradnictwo logopedyczne. Specjalista do spraw płatności i wniosków o płatność.
24 Piotr Midro zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej w Ssmorządowej Szkole Podstawowej w Ibramowicach i w Pałecznicy

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

| strona główna | Projekt Aktywni dziś - wygrywają jutro | EFS |