Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w Szkole Filialnej w Nadzowie.

Jedną z form wsparcia w ramach projektu są dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów mających problemy z nauką, mające na celu wyrównywanie braków w zakresie różnego rodzaju edukacji. Zajęcia te są prowadzone między innymi w Szkole Filialnej w Nadzowie. Zajęcia prowadzi Pani mgr Małgorzata Wołek.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

| strona główna | Projekt Aktywni dziś - wygrywają jutro | EFS |