Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyjazd edukacyjny do Jędrzejowa i Jaskini Raj.
W dniu 26 luty 2011 r. odbył się pierwszy wyjazd edukacyjny w ramach Projektu "Aktywni dziś - wygrywają jutro. Cykl zajęć nieformalnych w Szkołach Podstawowych Gminy Pałecznica". Uczestnikami byli uczestnicy kół zainteresowań "Matematyka jest wszędzie", "Badacze i obserwatorzy" i "Enterek" - uczniowie klas IV - VI Szkół Podstawowych w Ibramowicach i w Pałecznicy. W wyjeździe wzięli również udział opiekunowie tych kół: Romana Dąbrowska, Anna Drozdowska, Katarzyna Gasiorek, Aneta Walczak oraz Koordynator Projektu Beata Ptak. Celem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum Astronomicznych Przyrządów Pomiarowych im Przypkowskich w Jędrzejowie oraz zwiedzanie Jaskini Raj w Chęcinach. Był to pierwszy z dwunastu zaplanowanych wyjazdów w Projekcie.

Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie powstało w wyniku przekazania Państwu kolekcji zegarów słonecznych, przyrządów astronomicznych oraz biblioteki starodruków przez rodzinę Przypkowskich. Twórcą zbiorów astronomiczno-gnomonicznych, stanowiących podstawę Muzeum, był syn Piotra Andrzeja - Feliks Przypkowski (1872-1951).Od wczesnej młodości interesował się astronomią i gnomoniką (nauka o budowie zegarów słonecznych). Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim, które uzupełnił specjalizacją w Pradze. Przez blisko 50 lat praktykował w Jędrzejowie jako lekarz, pozostając jednak wierny swym zamiłowaniom astronomicznym. Zapoczątkowaną w 1895 roku kolekcję zegarów słonecznych systematycznie uzupełniał, kompletując zarazem księgozbiór dotyczący tych zagadnień. Stanowił on warsztat pracy nad kolekcją. Studiując dawne dzieła gnomoniczne, konstruował na podstawie zawartych w nich opisów modele zegarów słonecznych, których wykonał ponad 50. Nawiązał kontakty z zagranicznymi antykwariatami, skąd sprowadzał książki i zabytkowe przyrządy naukowe. Od 1925 roku w działalności kolekcjonerskiej zaczyna Feliksowi Przypkowskiemu pomagać jego syn Tadeusz (1905-1977),wówczas jeszcze student historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu doktoratu w 1929 roku Tadeusz Przypkowski pracował jako referent propagandy kulturalnej w zarządzie miasta Krakowa, a następnie Warszawy (do września 1939), gdzie był bliskim współpracownikiem prezydenta Stefana Starzyńskiego. 

Jaskinia Raj została odkryta w latach 1963/64. Ze względu na bogatą szatę naciekową, walory naukowe i dydaktyczne objęta jest ochroną jako rezerwat przyrody, jest też chronionym stanowiskiem archeologicznym. Udostępnienie jaskini zapewniło trwałe zabezpieczenie jaskini i jej szaty naciekowej, a ponadto umożliwiło przeprowadzenie ważnych badań naukowych. Otwarcie jaskini dla ruchu turystycznego nastąpiło w 1972 roku.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

| strona główna | Wydarzenia | Projekt Aktywni dziś - wygrywają jutro | EFS |