Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

"Kształcenie nieformalne, czyli nauczanie pozalekcyjne"

W Zespole Szkół w Ibramowicach odbyło się szkolenie trenerskie dla nauczycieli w ramach Projektu "Aktywni dziś - wygrywają jutro. Cykl zajęć nieformalnych w Szkołach Podstawowych Gminy Pałecznica". Szkolenie prowadzone było przez firmę szkoleniowo - doradczą Extreme Academy z siedzibą w Andrychowie. Tematem szkolenia było "Kształcenie nieformalne, czyli nauczanie pozalekcyjne". 

Warsztaty prowadziła trener - doradca Pani mgr Renata Maciejczyk i były one skierowane do nauczycieli zainteresowanych prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu. Nowoczesne metody warsztatowe oraz innowacyjny charakter szkolenia wzbudził duże zainteresowanie uczestników, którzy na zakończenie otrzymali stosowne certyfikaty oraz materiały szkoleniowe. 

W szkoleniu wzięło udział 15 nauczycieli ze wszystkich szkół podstawowych objętych Projektem.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

| strona główna | Projekt Aktywni dziś-wygrywają jutro | EFS |