Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cykl spotkań informacyjnych dla Rodziców.

W dniach od 24 do 28 stycznia odbył się cykl spotkań informacyjnych dla Rodziców poświęconych Projektowi "Aktywni dziś - wygrywają jutro. Cykl zajęć nieformalnych w Szkołach Podstawowych Gminy Pałecznica". Spotkania prowadzili: Koordynator Projektu Pani mgr Beata Ptak oraz Asystent Pan mgr Jacek Ptak. 

Spotkania odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych objętych Projektem: w Pałecznicy, w Nadzowie, w Czuszowie, w Winiarach i w Ibramowicach. Rodzice zostali zapoznani z głównymi założeniami i celami Projektu, z grupami docelowymi oraz ze wszystkimi formami wsparcia oferowanymi w ramach Projektu. Przedstawiono również Regulamin Rekrutacji uczestników do poszczególnych form wsparcia oraz omówiono i przedłożono Rodzicom niezbędne dokumenty rekrutacyjne. 

Jak się okazało zainteresowanie Projektem ze strony Rodziców w każdej ze szkół przeszło najśmielsze oczekiwania. Rodzice zadawali mnóstwo pytań, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Pytania dotyczyły przede wszystkim form wsparcia w Projekcie, personelu przewidzianego do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, dowozu uczniów na zajęcia, sposobu wypełniania dokumentów rekrutacyjnych. We wszystkich spotkania wzięło udział około 200 Rodziców.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

| strona główna | Projekt Aktywni dziś-wygrywają jutro | EFS |