Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze zajęcia w kołach zainteresowań w ramach Projektu "Aktywni dziś - wygrywają jutro. Cykl zajęć nieformalnych w Szkołach Podstawowych Gminy Pałecznica". 

Po zakończeniu ferii zimowych od 15 lutego 2011 r. rozpoczęła się zgodnie z harmonogramem realizacja zadań w ramach Projektu. Rozpoczęły się zajęcia w kołach zainteresowań, zaczęły się zajęcia specjalistyczne z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej, uruchomiono dyżury pedagoga szkolnego, poradnictwo psychologiczne oraz zajęcia logopedyczne. Zaczęły się również we wszystkich placówkach objętych projektem zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze. Wszystkie formy wsparcia spotkały się z dużym zainteresowaniem i zadowoleniem zarówno ze strony uczniów jak i rodziców.

Kliknij zdjęcie, aby powiększyć widok.

| strona główna | Projekt Aktywni dziś - wygrywają jutro | EFS |